تبلیغات
قتیل العبرات - ّشهید غلام عباس کمیلی دلاوری بی نام و نشان، سرداری گمنام

                                                                                                                                                                                                                                              همرزم شهید کمیلی:در مقطعی به دلیل توان بالای مدیریتی و ویژگیهای شاخص حتی از طرف بسیاری از افراد به عنوان گزینه فرمانداری قاینات مطرح شده بود، اما با این حال در مقابل اصرار دوستان و افراد مختلف در مورد پذیرش این سمت، ضمن امتناع و استنکاف از پذیرش آن میگفت: چرا میخواهید لباس سپاه را از من بگیرید.

به گزارش نسیم قائن ، « غلام عباس کمیلی افین » پانزدهم مهر سال 1334 در روستای افین قاینات بهدنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی برای ادامه تحصیل به بیرجند رفت و دیپلم خود را از دبیرستان شوکتیه بیرجند گرفت. «کمالی» یکی از دوستانش میگوید: موقعی که در بیرجند درس میخواند با تعدادی از بچهها که وضعیت مالی آنان خوب نبود، زندگی میکرد و با اینکه وضعیت مالی خانوادهاش خوب بود، لباس نو نمیپوشید و وسایل خوبش را به دیگران میبخشید.

 

اوقات فراغت به پدرش در کارهای کشاورزی کمک میکرد و به مطالعه کتابهای علمی و پزشکی علاقه خاصی داشت. از جوانان فعال روستا بود، با نوشتن نامه به مسئولان قاینات و بیرجند پیگیر رفع مشکلات روستا میشد. پس از اتمام خدمت سربازی، سال 1356 برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی به فیلیپین رفت و با اوجگرفتن انقلاب او نیز در کشور فیلیپین عضو انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی شد و مبارزه علیه رژیم شاه را از همانجا شروع کرد و با همکاری جمعی از ایرانیان تظاهراتی برپا کرد، که به تصرف سفارت ایران در فیلیپین منجر شد. همین امر موجب شد، تا از سوی مأموران مورد ضرب و جرح قرار گیرد. او پس از مدتی بازداشت و تحمل مشقت و رنج فراوان، اواخر سال 1357 به ایران بازگشت. وی 25 مرداد 1358 به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیرجند درآمد و بهعنوان معاون واحد عملیات، مسئول واحد آموزش، سرپرست بسیج سپاه پاسداران بیرجند و عضو شورای فرماندهی سپاه فعالیت کرد. وی قبل از اعزام بهجبهه نبرد حق علیه باطل، مدتی در افغانستان جنگید. وی همراه برادران افغانی، مدتها در کوههای افغانستان زیر برف و سرما علیه متجاوزین جنگیده بود و به قول خودش چه شب‌‌های سردی که تا صبح در میان برف و سرما، در میان کوهها و در زیر بوتهها گذرانده و همیشه میگفت: «نمیدانید نبرد و جنگ با استکبار جهانی چه لذتی دارد» و پس از آن در کردستان با گروهکهای ضد انقلاب به نبرد پرداخت. غلام عباس کمیلی افین 50 روز بعد از ازدواج، داوطلبانه به جبهه اعزام شد و گفت: «در رفتنم برگشتی نیست و اگر برگشتم به هدفم نرسیدهام» او سرانجام 16 آذر سال 1359 در سوسنگرد بر اثر اصابت ترکش خمپاره بهشهادت رسید.

 

قسمتی از وصیتنامه شهید:

آنکه شهد شهادت مینوشد، از خاک بریده تا به افلاک پیوسته و این بریدن از خاک از همه تعلقات دنیایی است و کمال جز این نیست. از امت شهیدپرور تقاضا دارم که راه امام و شهدا را ادامه بدهید و نگذارید که استکبار جهانی بین شما تفرقه بیندازد. همگی اتحاد و همبستگی خود را حفظ کنید، تا ایرانی آباد، خودکفا و مستقل داشته باشیم. از کمک به فقرا و مستمندان غافل نشوید، به دنیا و مادیات آن بیاعتنا باشید، هرگاه خواستید امر به معروف انجام دهید و ارشاد کنید، ابتدا از خودتان شروع کنید. چرا که امر به معروف زمانی مفید واقع خواهد شد که معرفی کننده آن عاری از خطا باشد. در پایان تنها وصیتم این است که یتیمان را از یاد نبرید.

 

*****

با وجود رشادتها و مقام بالای این شهید والا مقام باید گفت: آنچنان که باید و شاید بهمقام این شهید والامقام پرداخته نشده است. از این جهت برآن شدیم تا با آقای آصف رضایی که خود از یادگاران دوران دفاع مقدس و از دوستان نزدیک و همرزمان این شهید بود، گفتگویی داشته باشیم. تا بلکه بتوان شخصیت این دلاورمرد خطه قاینات را بهخصوص برای نسل جوان بشناسانیم.

 

آصف رضایی درابتدا در مورد سابقه آشنایی خود با شهید کمیلی میگوید: از سال 54 در بیرجند با وی آشنا شدیم و چون ما اصطلاحاً بچه یک منطقه بودیم کمکم صمیمیت و رفاقت ما بیشتر شد. البته باید بگویم، شهید کمیلی خصوصیات اخلاقی خاص و متمایزی داشت که سبب میشد، انسان به سمت وی جذب شود. در آن سالها من با شهید کمیلی در زمینه توزیع کمکهایی که از جانب وی  جهن توزیع میان محرومان ارائه میشد، همکاری میکردم. البته اوج دوستی و آشنایی ما با یکدیگر پس از پیروزی انقلاب و پس از تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که شهید کمیلی از مؤسسان سپاه پاسداران بیرجند و عضو شورای فرماندهی سپاه بیرجند بود که این سبب شد، رفاقت ما محکمتر شود. آصف رضایی در مورد خصوصیات اخلاقی شهید کمیلی میگوید: شهید کمیلی بسیار متواضع، پرکار و کم ادعا بود. کمتر حرف میزد و بیشتر عمل میکرد و البته روحیات عرفانی خاصی داشت. وی شبها همیشه قرآن میخواند و صبح هم زود از خواب برخاسته و بعد نماز، قرآن میخواند. حقوق خود را بهطور کامل میان محرومان توزیع میکرد و حتی سرپرستی دو کودک یتیم را که  بهدلایلی از  نعمت مادر محروم و پدر امکان سرپرستی آنها را نداشت بر عهده گرفته بود و همواره به محرومان جامعه کمک میکرد و جالب اینکه تمام این موارد بعد از شهادتش مشخص شد و کسی از این موارد تا بعد از شهادتش آگاه نبود.

 

آصف رضایی میگوید: به واقع وی علی وار زندگی میکرد. رضایی با اشاره به تحصیلات عالی وی در پزشکی و اینکه  وی از بنیانگذاران سپاه بیرجند و از نیروهای شاخص آن بود و حتی در مقطعی بهدلیل توان بالای مدیریتی و ویژگیهای شاخص حتی از طرف بسیاری از افراد بهعنوان گزینه فرمانداری قاینات مطرح شده بود، اما با اینحال در مقابل اصرار دوستان و افراد مختلف در مورد پذیرش این سمت، ضمن امتناع و استنکاف از پذیرش آن میگفت: چرا میخواهید لباس سپاه را از من بگیرید. این همرزم شهید کمیلی میافزاید: بهدلیل مشاغل شغلی و جایگاه خاصی که داشت، وی میتوانست بهجبهه نرود ولی بهرغم همه اینها با اصرار فراوان عازم جبههها شد و قبل از رفتن هم میگفت:« در رفتنم برگشتی نیست و اگر برگشتم به هدفم نرسیدهام» و میگفت: آرزو دارم این سفرم بیبازگشت باشد.رضایی میگوید: وی روز قبل از رفتن تمام آثار دنیوی مربوط به خود مانند عکس و... را محو کرد و تنها عکسی که اکنون از وی بهیادگار مانده است از لای قرآن وی پیدا شده است.

 

رضایی در مورد چگونگی معرفی و شناساندن این شهید والامقام میگوید: شهید کمیلی مصداق کامل این حدیث امام علی(ع) است: که اینان در زمین گمنام و در آسمانها معروفند. همچنین مقام معظم رهبری میفرمایند:« امروز فضیلت زنده نگهداشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.» ایشان در سخن دیگری میفرمایند:« فرهنگ شهادتطلبی و ایثار رمز ماندگاری و شکستناپذیری وارستگان است. امروز حفظ و ترویج این فرهنگ اقدامی انقلابی و ارزشی جاودانه است.» رضایی افزود: این شهیدان بهما نیازی ندارند، آنان با خدا معامله کردند و اجرشان با خداست، اما معتقدم جامعه و بهویژه نسل جوان ما امروز به آشنایی با این اسوههای ایثار و فداکاری که در عین گمنامی بزرگترین خدمات و فداکاریها را برای اسلام و نظام اسلامی و میهن انجام دادند، در این برهه و عصر خاص نیاز مبرم دارند و این وظیفه ماست که بهنحو مناسب این شهیدان والامقام را بهنسل جوان معرفی کنیم. من در سال 83 از طریق کنگره سرداران شهید شهرستان قاینات به معرفی این شهید والامقام که به حق باید گفت: سرداری گمنام و دلاوری بینام و نشان است، پرداختم. امید که توانسته باشم در راه معرفی این شهید والامقام قدمی هر چند کوچک بردارم.

                                                                                                                                                                                                                                      منبع:http://nasimeqaen.ir/item/10397/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85

 
تاریخ : شنبه 10 مرداد 1394 | 04:12 ب.ظ | نویسنده : محمدعلی بیکی افین | نظرات


  • paper | رپورتاژ آگهی با کیفیت | فروش بک لینک دائمی
  • خرید رپورتاژ آگهی ارزان | فروش backlink